Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

Ч

 

 

 

Општи појмови:
Завичајни појмови: чаршија, Четрнаести пешадијски пук, чесме, чезе
Библиотека: Читалиште
Музеј: чешаљ, чуркало


ЧИТАЛИШТЕ


Прво читалиште у Књажевцу званично је основано о Светом Сави, 14. јануара 1860. Било је претплаћено на Српске новине и још неке листове, његови чланови били су људи из реда грађанства, имало је 60 чланова који су га новчано помагали. Требало је да Читалиште постане квасац варошком грађанском животу, место окупљања где ће се грађани чешће виђати ради лепог разговора и заједничког читања општекорисних књига. У наредних десетак година, због материјалних неприлика и осипања чланства, Читалиште прекида рад. Обнавља се 1871. и има 74 члана, издржава се од прилога чланова и добити од давања беседа, купује десетак новина и часописа и има 119 књига. У време Првог српско-турског рата 1876. Читалиште је спаљено. Поново је отворено 1880, али се у њему читају само новине. Радило је до 1888, када се потпуно угасило. Књижни фонд касније преузима Недељна-празнична школа, организована у оквиру Књажевачке омладине.

 

ЧУРКАЛО
је предмет од дрвета који се користио у свакодневној употреби посебно у сеоским домаћинствима. Он је претеча миксера или пасирке. Служио је да се њиме требе - претурају пасуљ или боб, за мешање хране, мућење јаја и пиреа. Чуркало је и синоним за радозналог човека.

ЧАРШИЈА

Доња чаршија, почетак 20. века

Чаршија представља део града и готово увек се налази у центру. Она је једна од одлика османског града и његов је привредни центар. Књажевац је имао неколико чаршија које су представљале поделу града крајем XIX века у време када се он развијао. Постојала је Доња чаршија од каменог моста низ Књаза Милоша па све до моста на Трговишком Тимоку, Горња чаршија од Трга ослобођења Карађорђевом до Џервина и Стара чаршија – Циган-мала у делу око Спомен-парка до данашње поште и испод Општине.

ЧЕТРНАЕСТИ ПЕШАДИЈСКИ ПУК


Четрнаести пешадијски пук формиран је у Књажевцу 1885. Био је у саставу Тимочке дивизије I и II позива. У литератури се помиње да је његов први командант био Павле Јуришић Штурм, касније генерал и командант III армије у Првом светском рату. Пук се борио против Турака у Првом балканском рату 1912, против Бугара у Другом балканском рату 1913, као и у свим важним биткама за време Првог светског рата (Цер, Шабац, Срем, Космај...).

ЧЕСМЕ

Чесма у Хајдук Вељковој


У турско време у Гургусовцу су постојале две чесме. Касније су изграђени јавни бунари и још неколико чесама. Почетком XX века, у вароши је било 6 чесама од којих се посебно истицала она у центру, код данашњег Спомен-парка, и представљала је минијатуру београдске Теразијске чесме.
У другој половини XX века све јавне чесме су затворене, осим једне у улици Књаза Милоша.


ЧЕЗЕ


Веома често коришћена врста превозног средства-двоколица, са федерима – амортизерима која вуче један коњ. У употребу су ушле из јавног саобраћаја крајем XIX века, а задржале су се и после Другог светског рата.


ЧЕШАЉ

Чешаљ, Timacum Minus – horreum,  IV век


Чешаљ је употребни предмет који се прави од чврстог материјала, увек назубљен са једне стране, служио за исправљање, чешљање и чишћење косе. Примерак римског коштаног једноредног чешља који је пронађен на локалитету Timacum Minus, код села Равна, део је археолошке збирке Завичајног музеја Књажевац.