Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

Р

 

 


Општи појмови: речници
Завичајни појмови:
Библиотека: „Развитак“
Музеј: рестаурација, Ропински поток, Ргоште – локалитет БањицаРАЗВИТАК

Развитак, бр. 1, 1974.


Развитак је часопис за за друштвена питања, културу и уметност. Основан је 1961, а до данас су изашла 232 броја. У почетку је излазио тромесечно, а касније два пута или једном годишње. До 2008. Развитак је уређивао зајечарски песник Тома Мијовић, а од те године уредник је новинар Зоран Цвјетићанин. Развитак представља својеврсну хронику догађања у Тимочкој крајини, па и шире. На његовим страницама излазили су текстови које су потписивали многи од данашњих класика књижевности, јавни, културни и научни радници и академици.

 

РЕСТАУРАЦИЈА
(лат. restauratio, restaurare – обнова, обнављати)

 

Рестаурација је стручни и технички поступак који превазилази санацију стања. Овим поступком се предмету враћа некадашњи облик и изглед додавањем оштећених или изгубљених делова и детаља.
У збиркама Завичајног музеја Књажевац постоји велики број рестаурираних музејских предмета. На фотографијама је документован процес рестаурације римског надгробног споменика пронађеног на утврђењу Timacum Minus. Рестаурацију овог споменика извео је конзерватор Васил Тодоров.

Римски надгробни споменик

 

 

РОПИНСКИ ПОТОК – РИМСКА НЕКРОПОЛАРимска фибула пронађена на некрополи Ропински потокЗаштитним археолошким ископавањима Археолошког института из Београда и књажевачког музеја приликом реконструкције локалног пута Равна – Дебелица од 1994. до 1996. године, на брегу Слог, у селу Равна крај римског утврђења Timacum Minus откривене су позноримска и средњовековна некропола. Том приликом истражено је укупно 140 гробова. Недалеко од некрополе Слог регистрована је још једна некропола крај Ропинског потока. На некрополи Ропински поток регистрована су три гроба, два кремирана и један инхумиран покојник. Два гроба спаљених покојника датирани су у другу половину III  и почетак IV века. Скелетни гроб припада IV веку.
Са ове некрополе потиче један изузетно луксузан комад накита. Реч је о фибули (копчи) направљеној од сребра, украшеној у посебној техници нарочито популарној у III веку. У збиркама музеја са наших простора не постоји слична фибула. Овакве фибуле су дариване као вид одликовања заслужним војницима.

РГОШТЕ – ЛОКАЛИТЕТ БАЊИЦА
У селу Ргоште (удаљеном око 5 km југозападно од Књажевца) су 1977. године забележени остаци средњовековне некрополе на имању Радомира Вељковића. Фонду књажевачког музеја припада и рановизантијска фибула са непознатог локалитета, такође из атара села Ргоште. Плодност долине као и близина термалног извора условила је континуитет насељавања овог простора.
Завичајни музеј Књажевац је 2006. године евидентирао праисторијски локалитет (из бакарног доба) на локацији Бањица.