Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

П

 

 

 


Општи појмови: палеографија
Завичајни појмови: пећински цртеж код Габровнице, позориште, пошта
Библиотека: Светислав Првановић
Музеј: питос, прстен

ПРСТЕН


Римски прстен, сребро, некропола Ропински поток, РавнаПрстен је врста украсног накита која се носи на руци. Могао је да служи и као знак достојанства, печат или посебан статус. Најстарије прстење је из праисторије  и правило се од жице која се омотавала око прста. Прстење се израђивало од бакра, бронзе, сребра или злата. Грчко и римско прстење израђивало се од племенитих метала и драгог камења.
Археолошка збирка Завичајног музеја Књажевац у свом саставу поседује и одређен број римског и средњовековног прстења пронађеног на књажевачкој територији.

 

Светислав ПРВАНОВИЋ (1907-1972)

 

Светислав Првановић


Историчар и аутор неколико радова из историје Тимочке крајине, а бележио је и народна веровања и предања. Као професор историје радио је неко време и у Књажевцу.
Значајнија дела: Гургусовачки капетани (1958), Тимок и Тимочани (1963), Тимочки записи (1964), Тимочке старине и језик (1973).


ПЕЋИНСКИ ЦРТЕЖ КОД ГАБРОВНИЦЕ
Приликом рекогносцирања пећина и поткапина у долини Трговишког Тимока, од стране Завичајног музеја Књажевац и Филозофског факултета из Београда, забележено је прво откриће пећинског сликарства у Србији. Пећина, са праисторијском сликаном представом, налази се тридесетак метара изнад леве обале Трговишког Тимока, надомак села Габровница код Калне.
Констатовано је пет представа насликаних црном бојом – коњ са јахачем, и то на два места у пећини, коњ са бодежом, један неправилан круг и једна врло нечитка представа.
Територијално најближа аналогија за наш пример пећинског сликарства је пећина Магура код Белоградчика у Бугарској која је од Габровнице удаљена свега тридесетак километара.
За хронолошко одређење габровничких представа значајне су представе коњаника чија се појава везује за сам крај бронзаног и почетак гвозденог доба (тј.крај 2.мил.и 800.г.п.н.е.).

ПАЛЕОГРАФИЈА

Римски надгробни споменик са натписом на латинском, РавнаПалеографија је историјска наука која се бави проучавањем постанка и развоја писма. Ова наука је у тесној вези са археологијом и помаже јој да лакше дешифрује људску прошлост.
На римском локалитету Timacum Minus у селу Равна пронађен је велики број надгробних споменика са текстовима на латинском. Палеографијом ових римских натписа бавио се др Петар Петровић који је низ година вршио археолошка истраживања на раванском утврђењу.

ПИТОС


Питос је велика бачваста посуда која је служила у Грчкој за чување жита. Правили су се од земље (глине), дрвета или метала. Служили су понекад и за сахрањивање.  Ова врста посуда користила се и у римско доба. Римљани су је називали долијум.
На римском утврђењу Timacum Minus код села Равна откривене су овакве врсте посуда.

ПОЗОРИШТЕ

Сумњиво лице у режији Ненада Цигановића


Прве аматерске (дилетантске) позоришне групе у Књажевцу постојале су још крајем XIX века, при Књажевачкој омладини. Почетком XX века, драмска секција ради у кафани Порт Артур, а води је штампар Љуба Нонић. Озбиљнији почетак позоришног аматеризма везује се за 1919, када аматере окупља трговац Божидар Бошковић у кафани Таково. Од 1935. аматерска позоришна група добија своје место (простор, опрему и кадар) у Народном дому, па почињу да се изводе комади и у више чинова.
Књажевачко аматерско позориште основано је 24. новембра 1945. и радило је у Народном дому. Било је састављено од више позоришних група. Током две деценије постојања, ово позориште је оставило огроман траг у културном животу града. Први управник и редитељ позоришта био је Добрица Веселиновић Довес (Скопље 1896 – 1981 Књажевац).
Ледино позориште формирано је 1976. из драмске секције која је у Леди радила од 1961. Успешно је радило и на многим такмичењима аматерских позоришта освајало награде.
Драмски студио Дома културе окупља драмске аматере од 1982. и има дечју, омладинску и сцену за одрасле.

ПОШТА
Прва зграда поште изграђена је 1984. Имала је станове за управника и службенике и коњушницу. Налазила се преко пута данашње општинске зграде, а срушена је 1978. и сада је на том месту паркинг.