Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

Ј

 

 

 

Општи појмови: Јустинијан
Завичајни појмови: јавна предузећа, Јевик, Јеванђеље
Библиотека: Стеван Јаковљевић
Музеј:


ЈЕВАНЂЕЉЕ


Поводом завршетка градње и освећења 1835, кнез Милош је књажевачкој цркви поклонио Јеванђеље, штампано 1805. године у Русији. У Првом српско- турском рату 1876, страдала је и Црква и иконостас, а умало и Јеванђеље. Турци су ову свету књигу 1876. однели из Књажевца и продали у Ћустендилу. Јеванђеље су откупили православни хришћани, њих 58, за 84 гроша и даровали цркви Светог Великомученика Мине у Ћустендилу. Срећом, бугарски митрополит Иларион наложио је да се Јеванђеље врати књажевачком храму, па га је већ у марту 1878. из Бугарске донео и Цркви вратио трговац Илија Јеремић, тадашњи командант батаљона књажевачке војске.
Јеванђеље је једна од најстаријих књига која се данас у Књажевцу организовано чува и налази се у библиотеци Црквене општине књажевачке.

ЈЕВИК


Јевик је узвишица изнад Књажевца на надморској висини од око 400м одакле се може сагледати цео град. Површине је око 115,50 хектара, од чега је 80 % обрастао шумском вегетацијом (врсте које природно расту су цер, граб, дрен, глог), а 14 % су вештачке културе - четинари (црни бор). Јевик је некада био у општинском власништву а данас је у власништву Србија шума.
Још у другој половини XIX века вршена је интензивна сеча тако да је вегетација Јевика била веома угрожена. Зато је извршено пошумљавање у периоду између 1927. и 1929. Тада је засађено око 60 хиљада садница багрема и 15 хиљада црног бора.

Борови Јевика


ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу Књажевац основано је 1989. као Општински завод за урбанизам и изградњу. ЈП постаје 1996. Обавља делатност, послове и услуге од општег интереса у области планирања и уређења простора, уређивања, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта, изградње и одржавања локалних путева у општини и улица у граду.
ЈКП Стандард као самостално предузеће ради од 1970. Данас је основна делатност предузећа снабдевање града водом, изградња и одржавање канализације и водовода, чишћење јавних површина и изношење смећа из града, уређење и одржавање јавних и зелених површина, управљање пијацом, управљање гробљем и производња и продаја цвећа.
ЈКП Топлана Књажевац настало је 1998. издвајањем из ЈКП Стандард. Обавља делатност производње и испоруке паре и топле воде. Услуге грејања користи 12% становника града и неколико установа.


ЈУСТИНИЈАН

је византијски цар, император Источног Римског Царства који је владао од 527. до 565. године. Рођен је у месту Тауресуму 483. Место његовог рођења је на 28 км од данашњег Лесковца (археолошки локалитет Царичин Град или Iustiniana Prima). Настојао је да обнови Римско Царство које је било угрожено сталним упадима варвара. Водио је одбрамбене ратове против Словена и Персијанаца.
У циљу обнове царства, Јустинијан I је предузео градитељску делатност и у нашим крајевима. У околини данашњег Ниша и целе Тимочке крајине подигао је 32 и обновио 7 кастела, међу којима су била и утврђења на књажевачкој територији (Timacum Minus, Timacum Maius, Бараница, Кална...). Археолошким истраживањима дошло се до податка да је раванско утврђење Јустинијан I обновио на неком новом месту.


СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ (1890-1962)

Рођен је у Књажевцу.
Биолог, књижевник, професор Универзитета у Београду, редовни члан САНУ.
У Првом светском рату је био официр српске војске, а Други светски рат проводи у заробљеништву у италијанским и немачким логорима.
Написао неколико дела из области ботанике (Систематика лековитог биља).
Књижевно име и популарност стакао је романима Српска трилогија (Деветсто четрнаеста, Под крстом и Капија слободе) из 1937.
Књажевац је посетио 20. маја 1939. У препуној сали Народног дома говорио је и о својим романима.
У роману Српска трилогија, у Капији слободе, у поглављу под насловом Поднаредник Танасије, Јаковљевић описује упечатљив лик Танасија Тасе Првуловића из Потркања.