Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

Е

 

 


Општи појмови: етимологија, енциклопедија
Завичајни појмови: електрификација
Библиотека:
Музеј: етнологија


ЕТНОЛОГИЈА
грч. ethnos – народ и logos – наука

Етнологија је наука о пореклу, друштвеној организацији, начину живота, веровањима и обичајима различитих друштвених заједница. Део етнологије који се бави дескрипцијом материјалне и духовне културе (језик, обреди, вредности, веровања и др.) назива се етнографија. Етнологија настоји да објасни структуру и функцију друштвених и културних институција, као и архаичних облика мишљења, да одгонетне смисао различитих уметничких творевина, табуа, ритуала, правила понашања и ирационалних уверења. Етнолог ради у Завичајном музеју. У Музеју се чува етнолошка збирка.


ЕТИМОЛОГИЈА
грч. étymos – истинит, тачан и logos – наука


Етимологија је грана лингвистике која се бави пореклом, кореном и основним значењем речи.
Етимолог проучава старе рукописе и друге писане документе и покушава да утврди како је и када нека реч настала, колико се и како променио њен облик и значење.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА


Прва сијалица у Књажевцу засијала је 1912. у кафани Национал уз помоћ дизел-мотора.
Прва електрана почела је да се гради 1923. у Језави, а пуштена је у рад две године касније.
Почетком тридесетих година XX века развија се електрична мрежа. У вароши има 3 трафо станице које у почетку раде само ноћу, а средом и суботом и преко дана. На мрежу су прикључена домаћинства, али постоји и градска расвета, а претплатиници су водовод, неке занатске радње, кожара... После Другог светског рата ради се на електрификацији читаве општине, за шта су била задужена предузећа која се баве дистрибуцијом електричне енергије – Електротимок, па затим ЕПС.

Прве електране