Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4


A+ R A-

Б, М

Прва радионица посвећена је упознавању са установама  културе које реализују „Завичајни појмовник“ – Библиотеци и Музеју, од оснивања, преко делатности у којима важно место заузимају програми посвећени деци и младима, до садашњег тренутка и будућности у којој ће важно место заузети садашњи млади „завичајци“.

Деца сазнају више о локалном и националном благу које чувају и промовишу Библиотека и Музеј и то не само кроз презентацију, већ и у директном сусрету са људима који у установама кулутре брину о културној баштини књажевачког краја.

Али, то није крај прича које почињу на Б и М. То је само почетак једне велике авантуре у којој ће „завичајци“ сваке суботе освајају нова знања и развијају љубав према завичају – од А до Ш.